Vifter

Vi kan luft og lufttransport!
Vi leverer vifter og alt tilbehør fra alle de store nordiske produsentene. Vi har vifter til bolig, industri, tunnel og mange andre områder.

Fremtiden og EU`s maskindirektiv sier noe om energieffektivitet på elektriske motorer - vi henger med på dette og tilbyr vifter med permanentmagnetmotor. Mer kraft og mindre forbruk! Sammenlignet med 30 år gamle vifter kan reduksjonen i strømforbruk være opp til 30% mindre med dagens vifter på samme luftmengde og trykk. Under ser en vifter fra blant annet Systemair.

AxZent for høye trykk