Boligventilasjon

Stadig skjerpede energikrav til nye boliger fordrer stadig mer kunnskap innen bygningsfysikk og kunnskap om korrekt utførelse av tekniske anlegg. Jo tettere boligen er jo viktigere er det å fange opp fukt og støv for å hindre akkumulering i bygningskroppen for å forebygge et usunt inneklima og belastning på bygningskroppen.
Vi leverer luftbehandlingsanlegg for alle typer boliger og leilighetsbygg fra alle de store leverandørene. Vi kan også bidra med søknad om støttet fra ENOVA til utskifting av sentralavtrekksanlegg til balansert ventilasjon. På nye boliger sørger vi for tilstrekkelig tegningsunderlag som du kan gi din trelastleverandør for å få utsparinger og hulltaking i bjelkelag gjort før leveranse.